De Grote Belgische Dansvitrine

Esther Nwanu

Volgens Kübler-Ross bestaan er vijf fasen in het rouwproces: ontkenning, woede, marchanderen, depressie, en uiteindelijk aanvaarding. Uiteraard heeft iedereen een eigen manier van rouwen en een eigen invulling voor deze fasen. In Phase doorlopen de dansers dit proces.