De Grote Belgische Dansvitrine

Evelyne Van Hecke

‘Je te désires, même si je ne le sais pas’ zo legt psychoanalyst Jacques Lacan sek- suele objectivering uit. Jonge danstheatermaker Evelyne Van Hecke wilde weten of mensen echt niet wisten dat ze seksueel objectiveren, zich onbewust zijn van de effecten ervan als dader en slachtoffer. Wat begon als een onderzoek naar hoe seksuele objectivering tussen mannen en vrouwen speelt en dat voelbaar en zicht- baar te maken in een performance, mondde uit in een confrontatie met zichzelf als danstheatermaker: zij objectiveert de mensen die zich inzetten voor haar werk. Hoe gaan een choreograaf en een danseres om met dat spel van macht en welke vrouwbeelden beïnvloeden zowel de choreograaf als danseres tijdens een maak- proces? Dit is een start van een essay over seksuele objectivering in de podium- kunsten.

dansvitrine, danspunt