De Grote Belgische Dansvitrine

Farina Myr & Joost Van Duppen

“Comfortabel zitten op de tribune, misschien een beetje naar voren leunend, zeker niet opstaan. Mentaal en fysiek geprikkeld,
misschien zelfs geagiteerd,
aan de schrijftafel, op de sofa, onderweg, met een min of meer goed geluid,
de noodzaak moet duidelijk zijn,

motivatie en tragedie gaan hand in hand.” Het geluid-bewegingsduo Farina Myr en Joost Van Duppen werkt rond bewegingen en de esthetiek daarvan. Beweging op het podium, sociale en politieke bewegingen en emotioneel bewogen worden: het komt allemaal aan bod in umbra… where our revolt begins. Abstract en concreet door middel van geluid, tekst, beweging en licht.

“comfortably sitting on the grandstand maybe leaned forward a bit
by no means stand up. mentally and physically stimulated

maybe even agitated
at the writing desk, on the couch, on the road with a more or less good sound
the necessity should be clear
motivation and tragedy hand in hand.”
In their sound-movement duo Farina
Myr and Joost Van Duppen deal with movements and their aesthetics. Movement on stage, social and political movements and being moved emotionally will be negotiated in “umbra… where our revolt begins” Abstract and concrete by the means of sound, text, movement and light.

dansvitrine, danspunt