De Grote Belgische Dansvitrine

Hendrik Van Doorn

Hendrik van Doorn (Turnhout,1968) studeerde af als grafisch vormgever aan het Hoger Sint-Lucasinstituut in 1992. Door een speling van het lot kwam hij in 1993 terecht bij Toneelgroep Ceremonia van Eric De Volder. Daar maakte hij al snel deel uit van de artistieke kern als acteur en vormgever. Het bleef zijn artistieke thuisbasis tot aan Erics overlijden in 2010. Toneelgroep Ceremonia fusioneerde het jaar nadien met het jonge , gentse gezelschap het Geit waar Van Doorn ook deel van uitmaakte. Dat gezelschap werd het KIP. Vanaf 2010 verkende hij eerder de richting van bewegingstheater en dans. Samenwerkingen met les ballets C de la B volgden, en hij ging als freelancer aan de slag bij o.a. het Toneelhuis, kc Nona e.a. Het Kip genoot zijn laatste subsidiesteun in 2017. Vanaf dan stonden er samenwerkingen op til met TAZ, Milo Rau & Tibaldus. In de luwte is Van Doorn ook schilder, en stelt zijn werk op onregelmatige basis ten tentoon.

Foto: Margaux Kolly