De Grote Belgische Dansvitrine

Joeri Vanbesselt & Wan Lun Yu

Waar bevinden zich de wortels van onze schoonheidsidealen? Een mannelijke kunstenaar-kunstwetenschapper en een vrouwelijke performer ondermijnen de traditionele hiërarchie tussen kunstenaar en model door samen de kunstgeschiedenis te onderzoeken doorheen het vrouwelijke lichaam. Traditioneel of hedendaags, verstilling of beweging, droom of nachtmerrie, leven of dood?

Where are the roots of our beauty standards? Subverting the traditional hierarchy between artist and model, a male artist-art historian and a female performer collaborate to explore art history through the female body. Tradition

or contemporality, stillness or movement, dream or nightmare, life or death.

dansvitrine, danspunt