De Grote Belgische Dansvitrine

Michel Kiyombo

Matchombe

Gisteren nog een klein wezen van 1,1 kg, te vroeg op de wereld gekomen. Gevoed door sondes, warm gehouden in een couveuse. Overbeschermd, opdat niets me pijn zou doen, me infecteren of verzwakken. Vandaag, een man die de minachting en spot uit het verleden achter zich heeft gelaten. Wat rest er nog van de broosheid in mij, om mij heen? Gisteren nog een baby, vandaag zelf vader. Mijn naasten zien mij nog steeds als een fragiel wezen. Dus werd mijn dans een uitdrukking van mijn strijd, een uitdaging om mijn maturiteit te bevestigen. Ik ben ‘matchombe’ geboren, maar vandaag wil ik geloven in de volwassen man die ik ben geworden en wil ik mijn kind inspireren, mijn kwellingen en alle stemmen in mijn hoofd wissen.

Michel Kiyombo is afkomstig van Kisangani, Congo. Hij volgde een intensieve danstraining bij Faustin Linyekula, en zijn solo Masu Kaino werd ondersteund door diens kunstencentrum: Les Studios Kabako. Daarnaast danste Michel mee in Toxuvan Momar N’Diaye, in Debout van Djino Alolo en in Le manteau van Tchekpo Dan Agbetou. Intussen woont hij al een jaar in België. Michel danste mee in het Dag van de Dans-project Le sacre du Printemps (les ballets C de la B), hij co-choreografeert de herwerking van Giselle van Akram Khan in samenwerking met Kunst-Z in Antwerpen en geeft dansworkshops in onder meer De Grote Post. In juni danst hij in het stuk Sur les traces de Dinozord van Faustin Linyekula.

choreografie & dans: Michel Kiyombo