De Grote Belgische Dansvitrine

Alex Deijman

Voor Alex was het geen optie om enkel en alleen hedendaagse dans te studeren. Hij leerde verschillende hiphop-stijlen, martial arts en improvisatie om te proeven van een nieuwe esthetiek en creativiteit te ontwikkelen. Alex begon met een missie: een choreograaf worden die een betekenisvolle bijdrage levert aan het veld van dans, performance én de samenleving. Alex wil dans maken die origineel en niet-conventioneel is. Choreografie die radicaal nieuw is en niet verderbouwt op een huidige of vroegere trend. Tijdloos.

Hij zoekt naar dans die mensen ontroert, op elke mogelijke manier. Alex wil ons naar binnen doen kijken en ons laten nadenken. Zo probeert hij harmonie te brengen tussen het innerlijke en het uiterlijke, tussen hart en lichaam.

“Ik wil de dans opnieuw verbinden met onze dierbaarste emoties, terwijl we de lichamen die we hebben gecreëerd, uitbreiden.”

©kurt van der elst